کارت بازی چاپ شده

کارت بازی چاپ شده

کاغذ هنری 300/350/400 گرمی انتخاب کاغذ خوبی برای کارت های بازی است، لمینیت مات کارت ها را بادوام و دوستدار کودک می کند.