Cardisty խաղաթղթեր

Cardisty խաղաթղթեր

Մենք պատրաստում ենք միայն բարձրորակ կախարդական և կարդիստրային խաղաթղթեր, ուստի 300/310գմ գերմանական սև հիմնական թուղթը կարծես կարդիստրիայի խաղաթղթերի ստանդարտ կոնֆիգուրացիան է: