ព័ត៌មានពិព័រណ៍

  • សន្លឹកបៀ Tarot ពិតជាទាក់ទងទៅនឹងការលេងបៀ!

    ក្នុងនាមជាវិធីទស្សន៍ទាយបែបលោកខាងលិច សន្លឹកបៀ Tarot គឺពោរពេញទៅដោយអាថ៌កំបាំង ខណៈពេលដែលបៀ Poker គឺជាវិធីសាស្រ្តកម្សាន្តមួយដែលគ្រប់គ្រួសារនឹងលេង។វាហាក់ដូចជាមានទំនាក់ទំនងរវាងសន្លឹកបៀទាំងពីរដែលមិនអាចលេងជាមួយគ្នាបាន!♤លក្ខខណ្ឌទូទៅនៃ tarot និងការលេងបៀ៖ Sword => spad...
    អាន​បន្ថែម