ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಹಿತಿ

  • ಟ್ಯಾರೋ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇಸ್ಪೀಟೆಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ!

    ಭವಿಷ್ಯಜ್ಞಾನದ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ವಿಧಾನವಾಗಿ, ಟ್ಯಾರೋ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ನಿಗೂಢತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಪೋಕರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯವರು ಆಡುವ ಮನರಂಜನಾ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.ಎರಡು ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಲಾಗದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ!♤ಟ್ಯಾರೋ ಮತ್ತು ಇಸ್ಪೀಟೆಲೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳು: ಸ್ವೋರ್ಡ್ => ಸ್ಪ್ಯಾಡ್...
    ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು