ຂໍ້ມູນງານວາງສະແດງ

  • ບັດ Tarot ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫຼີ້ນບັດ!

    ໃນຖານະເປັນວິທີການຂອງຕາເວັນຕົກ, ບັດ tarot ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມລຶກລັບ, ໃນຂະນະທີ່ບັດ poker ເປັນວິທີການບັນເທີງທີ່ທຸກຄົວເຮືອນຈະຫຼິ້ນ.ເບິ່ງຄືວ່າມີຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງສອງບັດທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼີ້ນຮ່ວມກັນໄດ້!♤ເງື່ອນໄຂທົ່ວໄປຂອງ tarot ແລະບັດຫຼີ້ນ: Sword => spad...
    ອ່ານ​ຕື່ມ