Cardisty Bermain Kad

Cardisty Bermain Kad

Kami hanya membuat kad permainan sihir dan kardistri berkualiti tinggi, jadi kertas teras hitam Jerman 300/310gsm nampaknya merupakan konfigurasi standard kad permainan kadstri.