Thông tin triển lãm

  • Bài Tarot thực sự liên quan đến việc chơi bài!

    Là một phương pháp bói toán của phương Tây, bài tarot đầy bí ẩn, trong khi bài poker là một phương pháp giải trí mà nhà nào cũng chơi.Dường như có một mối quan hệ giữa hai lá bài không thể chơi với nhau!♤ Các thuật ngữ chung của tarot và chơi bài: Kiếm => bài ...
    Đọc thêm