Thẻ trò chơi in

Thẻ trò chơi in

Giấy mỹ thuật 300/350 / 400gsm là một lựa chọn giấy tốt cho thẻ trò chơi, cán mờ giúp thẻ bền và thân thiện với trẻ em.