Amakhadi eTarot ngokwenene anxulumene nokudlala amakhadi!

NGU Admin

THUMELA NGE-2021-01-11


Njengendlela yaseNtshona yokuvumisa, amakhadi e-tarot agcwele imfihlakalo, ngelixa amakhadi e-poker yindlela yokuzonwabisa eya kudlalwa yindlu nganye.Kubonakala ngathi kukho ubudlelwane phakathi kwamakhadi amabini angenakudlalwa kunye!

♤Imiqathango ngokubanzi ye-tarot kunye namakhadi okudlala:

Ikrele => imihlakulo;

IGrail Engcwele => Iintliziyo;

iPentagram (inkozo yeenkwenkwezi) => isikwere;

Umthi woBomi (Intonga) => Iplamu;

Umncedisi + Knight => Jack

Isidenge => Ikhadi leJoker (Ikhadi Lomoya)

Amakhadi eTarot ngookhokho bamakhadi okudlala anamhlanje.Iikomityi, iintonga, iinkwenkwezi, kunye namakrele kumakhadi eTarot aguqukele kwiintliziyo zokomfuziselo, iiplamu ezimnyama, iidayimani kunye nemihlakulo.Amakhadi angama-78 amakhadi e-tarot nawo aguqukele kumakhadi angama-52 amakhadi okudlala anamhlanje.Kumakhadi angama-26 alahlekileyo, inye kuphela eseleyo, isiporho okanye isidenge, kodwa iqhele ukusetyenziswa kumdlalo.Eli khadi, kuba amakhadi omoya awaziwa kakhulu.

Kutheni la makhadi angamashumi amabini anesithandathu-isinye kwisithathu sawo onke amakhadi-athatyathwa?Lo mbuzo ubaluleke kakhulu, kuba amakhadi angama-22 kwangama-26 ayewona makhadi abalulekileyo, "i-ace", okanye "isixhobo esikhulu esiyimfihlo".Ngoku abadlali kufuneka bachaze enye iseti yamakhadi njengekhadi lexilongo, kuba ikhadi lexilongo lokwenyani licinyiwe, ngubani olicimile?

Ke ngoko, ikhadi lexilongo le tarot ngokwenene linobudlelwane obukhethekileyo kunye neparade engcwele ebonisa iimpawu zoothixo.Umngcelele wawuquka izithixo, iimaski, izinto zokuzifihla, ukucula nokudanisa, kunye nezijekulo ezizinzileyo, ezathi kamva zaguquka zaba ngumdlalo wecarnival.Umhlekisi uyafana 'nezidenge' ezikhokela iqela le-tarot ace.I-antics eyenziwa yi-clown ithathwe kwigama lesiTaliyane elithi 'antico' kunye negama lesiLatini elithi 'antiquus', elithetha 'yakudala kwaye ingcwele'.

Ukusukela kumaxesha amandulo, amakhadi e-tarot ebesetyenziselwa ukuvumisa kwaye anokubonisa ubungcwele bawo.Ukuvumisa kuvela kwigama elithi 'ubuThixo', kuba kukholelwa ukuba zizinto ezingcwele kuphela ezinamandla okwazi kwangaphambili.AmaKristu afundileyo adla ngokusebenzisa “iBhayibhile” xa evumisa.Uqheliselo lwabo kukuvula “iBhayibhile” nanini na, bachukumise amagama athile baze bafumane iziprofeto kuyo.USt Augustine wacebisa le ndlela yokusombulula ukudideka.